Houtbouw XL Pakhuis “De Zwijger”

Houtbouw XL Pakhuis “De Zwijger” Amsterdam

Op 25 juni 2024 wordt voor de 3e keer Houtbouw XL gehouden, georganiseerd door Pakhuis “De Zwijger” in Amsterdam, Metropoolregio Amsterdam en Taalkwadratuur. De toegang is gratis.
Van 11.30 tot 17.30 uur zijn er 12 sessies over belangrijke onderwerpen als akoestiek, brandwerendheid, houtbouwtenders, standaardisering, rekenmethodes, detaillering, onderwijs, wet en regelgeving, en marktpitches van houtbouwers.
Zie hiervoor de website https:dezwijger.nl/programma/houtbouw-xl-2024
In de ochtend zijn er enkele excursies naar projecten in de omgeving.
In de avond is er afsluiting met topsprekers in de grote zaal.

De vermaarde Zwitserse houtconstructeur Herman Blumer is een van de sprekers.

Meer informatie is te vinden op LinkedIn en op de website van de zwijger..

Jaarlijkse excursie VHC
vrijdag 20 september 2024
Lelystad en Almere

Informatie en aanmeldformulier volgen zo spoedig mogelijk op de website.