Websites over Houtbouw

Projecten in houtbouw.

Het materiaal KLH wordt steeds meer gebruikt in de houtbouw. Vooral in die gebieden, waar behoefte is aan grote panelen. Denk aan wanden en vloeren in de woningbouw en aan dakelementen in de hallenbouw. Bij veel architecten en constructeurs is voldoende basale kennis aanwezig. Maar om tot optimale ontwerpen te komen is er behoefte aan meer kennis. De meeste literatuur over deze vorm van houtbouw is Duitstalig. Dit is verklaarbaar omdat veel producenten in Duitsland zijn gevestigd. Maar ook omdat er in Duitsland, al of niet financieel ondersteund, veel onderzoek is gedaan. Daarom is de VHC van mening om aandacht te besteden aan de informatie, welke in de Duitstalige gebieden aanwezig is. De koppeling geeft direct toegang tot de website van de Studiengemeinschaft Holzbau e.V. in Wuppertal (D).

Website BrettSperrHolz

Projecten in houtbouw.

Voor ons als VHC is het lastig om artikelen in De Houtconstructeur te plaatsen, waarin de constructie van uitgevoerde projecten wordt beschreven. In het verleden, zie het archief van De Houtconstructeur, is dit wel gebeurd. Toen was er een redactieraad van meerdere personen. In de huidige tijd, waarin iedereen het druk heeft, is dit een uitdaging. In Duitsland is er de Studiengemeinschaft Holzleimbau, die op hun website de beschrijving van de constructie geeft van een grote variatie van uitgevoerde projecten. Zeer lezenswaardig.

Website Ingenieur Holzbau

Kruislaaghout (KLH).

Door INBO is een Handleiding voor architecten en bouwkundigen (januari 2021) uitgegeven voor het ontwerpen van bouwwerken in KLH (CLT: Cross Laminated Timber). Aan de orde komen het belang van de houtbouw voor de Nederlandse bouwsector, het maken van een schetsontwerp in KLH, de bouwtechniek, de bouwfysische aspecten en de detaillering. Bijgevoegd is een lijst met referentieprojecten. De details en de kengetallen zijn in de Engelse taal. Voor constructeurs is de handleiding minder geschikt. Materiaaleigenschappen en sterktecijfers ontbreken. De handleiding (64 pagina’s) is gratis te downloaden.

INBO Handleiding CLT

SIMPSON Strong-Tie.

SIMPSON Strong-Tie is een van oorsprong Amerikaanse fabrikant van verbindingsmiddelen voor de bouw. Voor de constructieve houtbouw zijn een aantal catalogi beschikbaar. Dit betreft Houtverbindingen door middel van stalen onderdelen, nagels en schroeven, verbindingen in HoutSkeletBouw (HSB) en verbindingen in KruisLaagHout (KLH). De documentatie is zeer uitgebreid en bevat de sterktecijfers en rekenvoorbeelden van de verbindingsmiddelen.

Website SIMPSON Strong-tie

Rothoblaas.

Rothoblaas is een Italiaans bedrijf, gespecialiseerd in verbindingsmiddelen voor de constructieve houtbouw. Ten behoeve van het bouwen in KLH (CLT) organiseert het bedrijf regelmatig cursussen. Er zijn uitgebreide handboeken beschikbaar. Onder andere voor bouwen in KLH (KruisLaagHout) en HSB (HoutSkeletBouw). Hierin staan bijna alle denkbare details op een heldere wijze uitgewerkt. Alle benodigde hulpstukken en verbindingsmiddelen worden behandeld. Helaas voor de constructeurs staan er geen gegevens over de sterkte van de verbindingsmiddelen in. Voor de gereedschappen en de hulpconstructies is er een aparte catalogus.

Website Rothoblaas

Houten Bruggen.

Duitsland is bekend om de voorliefde voor houtconstructies. Het ingenieursbureau Miebach in Lohmen is gespecialiseerd in dragende houtconstructies, in het bijzonder houten bruggen. Op de website staan prachtige foto’s van uitgevoerde projecten, voorzien van een toelichting. Ook de overkapping van station Assen is door dit bureau uitgewerkt.

Website IB-Miebach Ingenieurs

Eurotec

Eurotec is een Duits bedrijf, gespecialiseerd in verbindingsmiddelen voor de constructieve houtbouw en betonbouw. Alle schroeven enz. worden in Duitsland geproduceerd. Diverse catalogi staan ter beschikking.

Website Eurotec

Ontwerpen met CLT

Laminated Timber Solutions (voorheen Korlam) heeft een handboek over ontwerpen in CLT uitgegeven. Hierin staan diverse details en berekeningen. Dit boek is te downloaden vanaf de website.

Website Laminated Timber Solutions

Handboek Houtskeletbouw.

Door ISSO is een handboek “Handboek HBhsb Houtskeletbouw” (300 pagina’s)(1-11-2020) uitgegeven. Dit boek is de opvolger van de SBR-publicatie over HSB uit 2012 (Praktijkhandboek Houtskeletbouw). Het boek is te verkrijgen (€ 163,=) via de link.

In het verleden bestond de organisatie SBRCURnet. Dit was een samenvoeging van de SBR (Stichting BouwResearch) en de CUR (Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving). Beide organisaties gaven diverse rapporten en referentiedetails uit op het gebied van de bouw en de infrastructuur. De activiteiten zijn overgenomen door ISSO (Instituut voor Studie en Stimulering van Onderzoek op het gebied van gebouwinstallaties).
De SBR-Referentiedetails worden beheerd door ISSO.

Tegenwoordig zijn de belangrijkste organisaties op het gebied van het verspreiden van kennis in de bouw:

  • ISSO op het gebied van uitvoering.
  • BRIS (Business Register Interconnection System) op het gebied van regelgeving. Dit software bedrijf verzamelt en distribueert alle regelgeving met betrekking tot de bouw en infrastructuur.
Website Handboek HSB

Handboeken HSB.

De Vereniging van HoutConstructeurs heeft op OneDrive een aantal boeken over bouwen in houtskeletbouw(HSB) verzameld. Deze zijn in te zien via onderstaande link.

Handboeken HSB