De Vereniging van HoutConstructeurs is in 1971 opgericht door de eerste cursisten van de cursus houtconstructies van het HVI (Hout Voorlichtings- Instituut), nu Centrum Hout, en de toenmalige docenten. De vereniging heeft ca. 155 persoonlijke leden, waaronder een vaste kern houtvrienden, die het houtvak uitdragen. Bovendien zijn er 2 ereleden, die in het verleden veel voor de vereniging hebben gedaan. Van groot belang zijn ook onze 60 bedrijfsleden. Totaal zijn er ca. 215 leden, inclusief Universiteiten en Hogescholen.

De vereniging stelt zich ten doel de technische kennis van hout, houtconstructies en andere houttoepassingen te verbreden en door te geven. Ze organiseert daarvoor per jaar 4 bijeenkomsten, waar vaktechnische lezingen gehouden worden en 1 of 2 excursies, waarin architectuur en houttoepassingen centraal staan. Per jaar wordt zo mogelijk 2 maal het blad “De Houtconstructeur” uitgegeven. Hierin staan diverse technische artikelen. Er zijn een aantal werkgroepen met een specifieke doelstelling. Ook nemen leden deel aan commissies die normen en andere technische voorschriften opstellen.

Kennisoverdracht

De vereniging stelt zich ten doel de technische kennis van hout, houtconstructies en andere houttoepassingen te verbreden en door te geven. Dit vindt plaats in ledenavonden en door het blad “De Houtconstructeur”.

Werkgroepen

De VHC bestaat uit verschillende gespecialiseerde werkgroepen die zich bezig houden met het ontwerpen van constructieve rekenprogramma’s, onderzoeken en publicaties.

Organiseren van activiteiten

De VHC organiseert door het jaar heen verschillende lezingen, bijeenkomsten en excursies.