De Vereniging van HoutConstructeurs (VHC) is op 24 september 1971 opgericht door de eerste cursisten van de cursus houtconstructies van het HVI (Hout Voorlichtings- Instituut), nu Centrum Hout, en de toenmalige docenten. Dit jubileumjaar bestaat de vereniging 50 jaar.
De vereniging heeft ca. 152 persoonlijke leden, waaronder 2 ereleden. Van groot belang zijn ook onze 62 bedrijfsleden. Totaal zijn er ca. 215 leden, inclusief Universiteiten en Hogescholen.

De vereniging stelt zich ten doel de technische kennis van hout, houtconstructies en andere houttoepassingen te verbreden en door te geven. Daarvoor worden de volgende activiteiten ondernomen:

 • Het organiseren van ledenavonden, waar vaktechnische voordrachten worden gehouden. (2 maal per jaar).
 • Het organiseren van een jaarlijkse researchdag, afwisselend op de TU Delft of TU Eindhoven.
 • De uitgave van het vakblad “Houtconstructeur”. Hierin staan technische artikelen en beschrijvingen van projecten. (2 maal per jaar).
 • Jaarlijks wordt een excursie gehouden naar uitgevoerde projecten. Hierbij wordt een toelichting gegeven door de architect en de constructeur (indien mogelijk).
 • Werkgroepen. Dit zijn specialistische groepen op het gebied van het ontwikkelen van rekenprogramma’s, het uitvoeren van theoretisch en praktisch onderzoek, het bijdragen aan het ontwikkelen van voorschriften.
 • Deelname aan commissies. (NEN).
 • Het beheren van een eigen website. Hierop worden diverse rubrieken getoond.
 • Het uitgeven van een nieuwsbrief. (indien daartoe aanleiding is).
 • Webshop. De verkoop van rekenprogramma’s, brochures, rapporten en vakboeken.
 • Cursus “Construeren met Hout”.
 • Van groot belang zijn de contacten met collega-constructeurs.

De vereniging is onafhankelijk van het bedrijfsleven en is geen branchevereniging. De bijdrage van het bedrijfsleven beperkt zich tot het lidmaatschap van afzonderlijke bedrijven.