Home • Kennisbank

Publicaties

Archief HoutVoorlichtingsInstituut (HVI)

In de jaren 1960 en later heeft het HoutVoorlichtingsInstituut (HVI), destijds gevestigd in Amsterdam, diverse Technische Documentatie Bladen uitgegeven. Deze bladen zijn inmiddels volledig achterhaald door de ontwikkelingen op het gebied van verbindingstechnieken en door de gewijzigde voorschriften. Echter de methode van berekenen is nog steeds hetzelfde. Daarom geven deze bladen een goed inzicht hoe men een berekening van een verbinding opstelt. Uiteraard moeten wel de materiaaleigenschappen en sterktecijfers in deze berekeningen worden aangepast aan de huidige stand van zaken.

Het bestuur heeft tijd gevonden om (bijna) alle uitgaven van deze documentatie te scannen. Deze digitale versies zijn opgeslagen op OneDrive en zijn voor iedereen bereikbaar door middel van de nevenstaande link.

Voor constructeurs zijn deze uitgaven een bron van informatie. Veel behandelde onderwerpen zijn niet of nauwelijks terug te vinden in andere literatuur.

Helaas is er nog geen indexlijst of inhoudsopgave beschikbaar. De bijdrage van leden, om deze lijst samen te stellen, wordt ten zeerste op prijs gesteld.

Informationsdienst HOLZ

De Entwicklungsgemeinschaft Holzbau (EGH) heeft in het verleden heel veel documentatie over houtbouw en andere houttoepassingen samengesteld en verspreid. Voor de constructeur zijn daar informatieve brochures bij. Deze gaan over het ontwerpen van constructies en het berekenen. Veel verbindingen zijn zeer gedetailleerd uitgewerkt. De meest interessante brochures zijn door het bestuur gescand en opgenomen in de kennisbank. Deze informatie is te vinden door op nevenstaande link te klikken.

De documentatie is samengesteld in de periode 1975 – 1990 en is gebaseerd op de toenmaals geldende voorschriften. De aangehouden belastingen en belastingcombinaties wijken af van de Eurocode. Dit geldt eveneens voor de materiaaleigenschappen. Echter de wijze van ontwerpen en berekenen zijn nog steeds van toepassing. De mechanica is in de afgelopen periode niet gewijzigd. De voorbeelden zijn uitstekend geschikt als leidraad voor het ontwerpen. Voor de juiste invulling van de uitgangspunten blijft de constructeur zelf verantwoordelijk.

De EGH heeft een website met uitgebreide documentatie, welke gratis is te downloaden. Deze documentatie is gebaseerd op de Eurocode.
https://informationsdienst-holz.de/publikationen

Kennisbank

Overzicht artikelen kennisbank, veelal geschreven door leden van de vereniging Zij dienen ter verdieping en verbreding van het inzicht van constructeurs. Deze artikelen zijn gratis te downloaden.

Zie de pagina “Artikelen kennisbank”.

 1. Uitzichttoren Woerthersee.
 2. Berekening houten kolom op druk.
 3. Ontwikkelingen in de houtbouw.
 4. Stabiliteit van rijtjes-woningen.
 5. Ontwerpregels houtskeletbouw.
 6. Certificatieschema coordinerend constructeur.
 7. Handleiding “CLT-designer”.
 8. Combinatie druk met buiging.
 9. Steenconstructies.
 10. Kwalificatie constructeur.
 11. Bauen mit Brettsperrholz.
 12. Houten windmolen Hannover(D).
 13. Aansprakelijkheid.
 14. Huishoudelijk reglement VHC.
 15. Long span timber structures.
 16. Holwanden.
 17. Verbindingen met nieten.
 18. Statuten VHC.
 19. Engelse taal in technisch onderwijs.
 20. KIWA.
 1. Handleiding “Houtcalculator”.
 2. Berekeningsmethode “CLT-designer”.
 3. Toelichting “CLT-designer”.
 4. Handleiding “CLT-designer”.
 5. Hoofdconstructeur of coördinerend constructeur.
 6. Achtergronden van boutverbinding.
 7. Kniklengte drie-scharnierspant.
 8. Protocol statische berekening.
 9. Constructeur.
 10. Zorgplicht constructeurs.
 11. Overzicht cursus “Construeren in Hout”.