Werkgroep “Jonge leden VHC”

Werkgroep “Jonge leden VHC” is opgericht omdat bij het bestuur de indruk aanwezig was dat de aansluiting met de jonge leden kan worden verbeterd. Een aantal bestuursleden hebben hun werkzame leven reeds achter zich gelaten, maar spannen zich nog dagelijks in om het constructieve houtvak te promoten. Zij proberen hun kennis en ervaring over te dragen op de jongere generatie. Voor constructeurs onder de 40 jaar worden speciale activiteiten georganiseerd. Zij kunnen zich aanmelden bij de werkgroep.

De werkgroep bestaat momenteel uit de volgende leden:

  • Bas Vervest
  • Vincent Raadschelders
  • Bas Vreeswijk
  • Jordan Dorlijn
  • Teun Gelden
  • Tom Godthelp
  • Eline Vervest

http://jongvhc.nl