Werkgroep C

Werkgroep C houdt zich bezig met vraagstukken op het gebied van houtconstructies. Centraal hierbij staan technische ontwikkelingen en de Europese regelgeving. Vooral de toepassing van de Europese regelgeving in de praktijk speelt een belangrijke rol binnen de werkgroep.

De werkgroep bestaat momenteel uit de volgende leden:

  • P. Harff (voorzitter)
  • T.A.M. van Huijstee (toegevoegd bestuurslid)
  • B.J. Kraaijeveld (secretaris)
  • O. Verschuren

Jaarlijks komt de werkgroep zes keer bij elkaar.

Onderzoek van de werkgroep heeft geleid tot diverse brochures. Zo werd bij de invoering van de NEN-normen een brochure gemaakt om constructeurs op weg te helpen met deze toen nieuwe regelgeving. Ook zijn er brochures verschenen over het berekenen van drie-scharnier-spanten en het toepassen van snelbouwschroeven/spaanplaatschroeven.

Begin 2018 heeft de werkgroep de brochure over houten balklagen als dak afgerond. Hoewel een klein plat dak als uitgangspunt is genomen, is de brochure wellicht het meest bruikbaar voor het rekenen aan grotere projecten volgens de Eurocodes. Zo komen niet alleen noodoverstorten aan de orde maar tevens de stabiliteit van liggers en de beschouwing of een gebouw open of gesloten is.

De door de werkgroep uitgegeven brochures zijn via de Vereniging van HoutConstructeurs te verkrijgen.