Algemene Ledenvergadering (ALV) donderdag 21 maart 2024

Algemene LedenVergadering (ALV).

Op donderdag 21 maart 2024 is weer de Algemene Ledenvergadering gehouden.

Zoals gebruikelijk zijn de noodzakelijke huishoudelijke punten afgewerkt en is de begroting voor 2024 goedgekeurd. Er waren geen bijzondere punten. Het bestuur is nog op zoek naar een opvolger voor onze secretaris. Mevrouw Thea van Huijstee heeft te kennen gegeven te stoppen met de secretariaatswerkzaamheden, maar blijft nog een jaar actief. Eenieder, die zich wil inspannen voor de vereniging, wordt verzocht contact op te nemen met het bestuur. Zie onze website.

Na het huishoudelijk gedeelte was er een presentatie door Henk jan Nieuwenhuis over “Digtaal Hout”. Voor de inhoud van de presentatie, zie de bijlage door de navolgende link te activeren.
https://verenigingvanhoutconstructeurs.nl/wp-content/uploads/2024/03/2024-Briefing-lezing-21-maart-2024.pdf

Jaarlijkse excursie VHC
vrijdag 20 september 2024
Lelystad en Almere

Informatie en aanmeldformulier volgen zo spoedig mogelijk op de website.