Algemene Ledenvergadering (ALV) donderdag 21 maart 2024

Algemene LedenVergadering (ALV).

Op donderdag 21 maart 2024 wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. De locatie is het Beatrixgebouw in Utrecht. Aanvang 18.45 uur. Alle leden en bedrijfsleden ontvangen een schriftelijke uitnodiging. Het programma is als volgt:

18.45 – 19.15 Ontvangst met koffie
19.15 – 20.30 Huishoudelijk gedeelte
20.30 – 20.45 Pauze
20.45 – 22.00 Presentatie “Digitaal Hout” door Henk Jan Nieuwenhuis BIM4production
22.00             Sluiting

Eenieder, die de vergadering wenst bij te wonen, wordt verzocht zich aan te melden via onderstaand formulier. Aanmelding is gewenst in verband met de reservering van de zaal.

Het huishoudelijk gedeelte omvat de navolgende punten:
– Opening door de voorzitter.
– Verslag Algemene Ledenvergadering dd. 30 maart 2023.
– Jaarverslag secretaris.
– Jaarverslag penningmeester, verslag kascommissie, decharge bestuur.
– Verkiezing kascommissie. Aftredend Sjon Kooij.
– Jaarverslagen van de werkgroepen.
– Bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar zijn Bas Vervest en Thea van Huijstee. Thea van Huijstee blijft beschikbaar voor één jaar om haar opvolger als secretaris in te werken. Voor het bestuur zijn 2 vacatures. Leden kunnen eigen kandidaten voorstellen en deze door 5 handtekeningen van verschillende leden, voorafgaande aan de vergadering in te dienen bij het bestuur.
– Begroting voor 2024.
– Stand van zaken cursus “Construeren in hout”.
– Rondvraag.

Voor de inhoud van de presentatie, zie de bijlage door de navolgende link te activeren.
https://verenigingvanhoutconstructeurs.nl/wp-content/uploads/2024/03/2024-Briefing-lezing-21-maart-2024.pdf

    Deze gegevens gebruiken wij enkel om contact met u op te nemen. Deze site is beschermd met reCAPTCHA, het Privacy Beleid en Service Voorwaarden van Google zijn van kracht.

    Jaarlijkse excursie VHC
    vrijdag 20 september 2024
    Lelystad en Almere

    Informatie en aanmeldformulier volgen zo spoedig mogelijk op de website.