Algemene voorwaarden Webshop Vereniging van HoutConstructeurs. 

De Vereniging van HoutConstructeurs bestaat uit enthousiaste mensen en bedrijven uit de wereld van de houtbouw. Zij houden zich in hoofdzaak bezig met het ontwerpen, dimensioneren, fabriceren en uitvoeren van constructies in hout. De vereniging is geen branchevereniging, welke zich inzet voor de belangen van de houtconstructeurs. Het lidmaatschap is vrijwillig. Het hoofddoel is het uitwisselen van kennis en ervaring. Daarom wordt in de vereniging door werkgroepen onderzoek uitgevoerd naar vraagstukken, voortkomend uit de praktijk. Dit onderzoek kan zijn desk-research als ook laboratorium proeven. De resultaten worden vastgelegd in rapporten, welke tegen een geringe vergoeding verkrijgbaar zijn. Tevens worden hulpmiddelen ontwikkeld om het uitoefenen van het beroep te vergemakkelijken. Deze hulpmiddelen zijn tabellen, grafieken en computerprogramma’s. Ook deze zijn tegen een geringe vergoeding verkrijgbaar. Daarom kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid en de juiste werking van de verstrekte producten. De gebruiker, ervan uitgaande dat deze op het gebied van de houtbouw deskundig is, blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor de resultaten volgend uit het gebruik van deze producten. Gezien de geringe kosten voor de aanschaf van de producten en de inzet van vrijwilligers worden producten niet teruggenomen. Om welke reden dan ook. De web shop wordt onderhouden door het bestuur van de vereniging en de werkgroep. Bij onduidelijkheden gelden de Algemene Voorwaarden, zoals deze gebruikelijk worden gehanteerd bij web shops.

Per bestelling wordt € 6.00 administratiekosten in rekening gebracht.

Vereniging van HoutConstructeurs.

Marne 5
1186 NZ Amstelveen
secretaris@verenigingvanhoutconstructeurs.nl

Postbus 60089
6800 JB Arnhem
penningmeester@verenigingvanhoutconstructeurs.nl

Registratie Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 40530981
De vereniging is niet BTW plichtig.
De betalingen in de web shop worden gefaciliteerd door Sisow b.v.

Inloggen is niet noodzakelijk om producten aan te schaffen. Bij aanmelden en inloggen is het voordeel dat niet meer de NAW-gegevens behoeven te worden ingevoerd.

VHC  online shop.

De navolgende VHC Documentatie is te bestellen via onze speciale website:

 • Houten platte daken.
 • Snelbouwschroeven.
 • Driescharnierspanten.
 • Houtconstructiedetails.
 • Dakbalklaag (TGB 1990), brochure 91-1.
 • Vloerconstructie (TGB 1990), brochure 93-1.
 • Vloerhout en dakbeschot (TGB 1990), brochure 95-1.

De navolgende VHC Programmatuur is te bestellen via onze speciale website (u ontvangt een USB-stick):

 • Regenwateraccumulatie versie 1.1
 • Verbindingen versie EC5-5.0
 • Upgrade Verbindingen versie EC5-5.0
 • Studieversie Verbindingen EC5-04
 • Verbindingen TGB 2011-01C
 • Houten staven TGB V2.106 + Brandmodule
 • Houten staven TGB V2.106

De navolgende VHC Programmatuur is online te gebruiken na bestelling via onze speciale website (u ontvangt een inlogcode):

 • Brandmodule  voor Algemene houten staaf versie EC5-2020.
 • Algemene houten staaf versie EC5-2020
 • Houtcalculator EC5

De webshop is bereikbaar via onderstaande link:
http://www.houtconstructeur.eu

De handleiding van deze programma’s is te downloaden vanaf de kennisbank op onze website.