70,00100,00

Het programma “Berekening houten staven volgens TGB met controle brandweerstand” berekent houten staven, welke eveneens moeten voldoen aan een minimale brandweerstand.

Uw bestelling:

Onderzoeksmiddag
vrijdag 26 januari 2024
Technische Universiteit
Eindhoven

Aanmelden via formulier