Nagelplaten

In de Kammer-Spiegel Juli/Augustus 2020, een uitgave van het Deutsches Ingenieurblatt, staat op pagina 8 een artikel over de bouwmethode met nagelplaten. Het blijkt dat bij vakwerkconstructies, waar nagelplaten zijn toegepast, de nagels zich terugtrekken uit het hout. Dus de platen sluiten niet meer aan tegen de houten staven, waardoor een gevaarlijke situatie ontstaat. Dit komt vooral voor bij platen met korte nagels. Ook komt dit vaker voor in situaties, waar de houten staven niet goed tegen elkaar aansluiten. Dit zijn dan vooral trekstaven. Het meest risicovol zijn de overspanningen boven de 12 m en uitkragingen boven de 6 m. Het lijkt erop dat door krachtvariaties de nagels uitgetrokken worden. ARGEBAU adviseert daarom alle constructies te inspecteren.

Onderzoeksmiddag
vrijdag 26 januari 2024
Technische Universiteit
Eindhoven

Aanmelden via formulier