Hout-beton-composiet constructies.

Het berekenen van samengestelde doorsneden is voor veel constructeurs een uitdaging. In de houtvoorschriften zijn regels opgenomen voor de eenvoudige situaties. Bij meerdere lagen, eventueel bestaande uit andere materialen, is de kennis vaak onvoldoende om dit op te lossen. Tegenwoordig zien we steeds meer constructies, waarbij gelamineerde liggers samenwerken met betonvloeren. Dit geldt ook voor CLT-vloeren, voorzien van een betonnen druklaag. Voor het berekenen van deze composiet constructies is in november 2019 een voornorm (NVN-CEN/TS 19103) verschenen. Hierin staan uitgebreide aanwijzingen hoe om te gaan met deze constructies. De VHC heeft het voornemen om een aantal berekeningsvoorbeelden te maken, waarin deze voornorm als uitgangspunt dient. Constructeurs, die zich geroepen voelen om hieraan een bijdrage te leveren, zijn van harte welkom.

De voornorm is te verkrijgen bij het NNI te Delft.

Jaarlijkse excursie VHC
vrijdag 20 september 2024
Lelystad en Almere

Informatie en aanmeldformulier volgen zo spoedig mogelijk op de website.