10,0015,00

Deze brochure is een eerste uitgave voor het berekenen van balklagen voor platte daken. Uitgangspunt was destijds de TGB 1990. Inmiddels zijn er nieuwe brochures, gebaseerd op de Eurocode. Deze nieuwe uitgaven zijn verder uitgebreid.

Uw bestelling:

Jaarlijkse excursie VHC
vrijdag 20 september 2024
Lelystad en Almere

Informatie en aanmeldformulier volgen zo spoedig mogelijk op de website.