Onderzoek en onderwijs aan houtconstructies op de Technische Universiteit te Delft.

Op vrijdagmiddag 20 januari 2017 werd weer de jaarlijkse Hout-Research gehouden. Deze middag werd dit jaar georganiseerd door de TU te Delft in samenwerking met de Vereniging van HoutConstructeurs (VHC).
Het bijwonen van deze middag is goed voor 2 Kenniseenheden ten behoeve van het constructeursregister.

Programma:

Opening door Jan-Willem van de Kuilen en Geert Ravenshorst.
Ontwikkelingen in Eurocode 5 (Houtconstructies) door Geert Ravenshorst.
De toepassing van CLT in rijtjeshuizen in Groningen door Tom Arts.
Het verbeteren van de aardbevings-bestendigheid van traditionele gebouwen in Nepal door Emilie van Wijnbergen.
Verbindingen in gelamineerd bamboe door Johan Hoven en Jules Debije.
LCA berekeningen voor houten constructies door Bart Adegeest.
3D gedrag van pen-gat verbindingen in houten sluisdeuren door Korneel Moerbeek.
Meerverdiepingsbouw, opgebouwd uit modulaire elementen van CLT door Richard Gijzen.
Discussie en sluiting.
Nieuwjaarstoespraak door Joop Raadschelders, voorzitter VHC.

Knipsel3

Ontwikkelingen in de Eurocode 5 door Geert Ravenshorst.

De komende jaren worden de verschillende delen van de Eurocode vernieuwd en aangepast. Ook de Eurocode 5 (Houtconstructies) wordt weer up-to-date gemaakt. Geert Ravenshorst zal als voorzitter van de TGB Houtconstructies toelichten wat er zoal gaat veranderen en hoe wij hier in Nederland invloed op kunnen uitoefenen. Dit is vooral van belang voor de constructeurs. Zij moeten uiteindelijk hiermee werken.

De toepassing van CLT in rijtjeshuizen in Groningen met betrekking tot seismische belasting door Tom Arts.

In Groningen kunnen de door de gaswinning geïnduceerde aardbevingen in kracht toenemen. De typisch Nederlandse rijtjeshuizen, opgebouwd uit baksteen gevels met grote openingen presteren slecht onder seismische belasting. Voor nieuwe rijtjeshuizen is een betere oplossing om deze in hout te bouwen. Tom Arts heeft onderzocht hoe een rijtjeshuis, opgebouwd uit CLT elementen, eventueel voorzien van een baksteen buitenspouwblad, kan worden gemodelleerd en hoe via push-over berekeningen de prestaties onder seismische belasting kunnen worden beoordeeld.

Het verbeteren van de aardbevingsbestendigheid van traditionele gebouwen in Nepal door Emilie van Wijnbergen.

In Nepal zijn traditionele gebouwen samengesteld uit metselwerk wanden en houten vloeren, met daarop een laag verharde modder. Tijdens recente aardbevingen bleken door het gebrek aan samenhang de metselwerk wanden uit het vlak als eerste te bezwijken. Emilie van Wijnbergen heeft onderzocht welke versterkingsmaatregelen zouden kunnen worden toegepast met lokaal beschikbare materialen. Via numerieke simulaties op onderdelen is de “box”-action onderzocht. Op basis van deze resultaten zijn aanbevelingen opgesteld om de samenhang tussen wanden en vloeren te verbeteren, zodat ze beter presteren onder seismische beslastingen.

Verbindingen in gelamineerd bamboe door Johan Hoven en Jules Debije.

Gelamineerd bamboe is een nieuw bouwmateriaal op de Europese markt, dat momenteel nog niet mag worden gebruikt in dragende constructies. Ontwerpnormen voor gelamineerd bamboe bestaan in Nederland en in Europa niet. De Eurocode 5 voor houtconstructies geldt niet voor bamboe. De sterkte-eigenschappen van dit materiaal worden op dit moment in verschillende onderzoeksinstellingen in Europa bepaald. In dit verband hebben Johan Hoven en Jules Debije in het kader van hun master projecten verschillende stiftverbindingen onderzocht om ontwerprekenregels te kunnen opstellen. Hiervoor hebben zij omvangrijke testseries in het Stevin laboratorium van de Technische Universiteit Delft beproefd.

Milieuprestatieberekeningen voor houtconstructies door Bart Adegeest.

In het Bouwbesluit 2012 staat vermeld dat met ingang van 2013 bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning van een bouwwerk groter dan 100 m2 het verplicht is om een milieuprestatieberekening op te stellen en te overleggen. Er zijn verschillende databases en rekentools in Nederland en Europa beschikbaar (GPH, DuboCalc en EPD) om deze berekeningen uit te voeren. Bart Adegeest heeft in het kader van zijn Bachelor project de kwaliteit en bruikbaarheid van deze verschillende programma’s onderzocht en kritische kanttekeningen geplaatst.

3D gedrag van de pen-gat verbinding in houten sluisdeuren door Korneel Moerbeek.

De krachtswerking in de pen-gat verbinding van houten sluisdeuren is complex. In een eerder afstudeerwerk is het gedrag in 2D onderzocht en daaruit bleek dat volgens de huidige EC 5 regels de sterkte van deze verbinding in hardhout sterk wordt onderschat. Korneel Moerbeek heeft het gedrag van deze verbinding in 3D onderzocht door middel van numerieke simulaties. In dit onderzoek zijn zowel de verbinding in de puntaansluiting als bij het draaipunt nader geanalyseerd. De 3D analyse geeft een betere weergave van het daadwerkelijk krachtsverloop in de verbinding dan de 2D benadering.

Meerverdiepingsbouw opgebouwd uit modulaire elementen van CLT door Richard Gijzen.

Meerverdiepingsbouw is hout ondervindt internationaal een groeiende belangstelling. Ook in Nederland verrijzen meerverdiepings-gebouwen in hout. Een voorbeeld hiervan is hotel Jakarta in Amsterdam. In dit gebouw worden modules opgebouwd uit CLT toegepast. Naar aanleiding hiervan heeft Richard Gijzen onderzocht wat de mogelijkheden en beperkingen zijn voor meerverdiepingsbouw, opgebouwd uit modules van CLT, al dan niet in combinatie met betonelementen.