Op deze pagina worden de rapportages weergegeven van vergaderingen, excursies en andere evenementen. De rapportages bestaan uit verslagen en foto’s. Eventueel met verwijzingen of links naar andere pagina’s of websites.

Verslag Algemene Ledenvergadering VHC op donderdag 17 september 2020.

Na 6 maanden uitstel is uiteindelijk de jaarvergadering gehouden. Door de Corona-pandemie was het onmogelijk om met groepen bij elkaar te komen. Voor de pauze was de afhandeling van huishoudelijke zaken. Dit betrof onder andere de jaarverslagen van de penningmeester en secretaris en de verslagen van de diverse werkgroepen. De leden hebben de jaarstukken 2019 schriftelijk ontvangen.

Na de pauze was er een presentatie over lijmen. De heer Pieter Janssen van Henkel Adhesives (Engineered Wood) gaf op een boeiende wijze uitleg over diverse lijmsystemen in de houtbouw. Er wordt onderscheid gemaakt in thermohardende en thermoplastische lijmen. De thermoplastische lijmen worden toegepast voor niet constructieve doeleinden zoals kozijnen. Het zijn de bekende witte lijmen in gele flessen en potten. De thermohardende lijmen zijn geschikt voor dragende houtconstructies. Diverse aspecten van het lijmen kwamen aan de orde. Zoals de invloed van het schaven. Bij het schaven zijn een aantal parameters van belang, zoals de rotatiesnelheid van de schaafkop, het aantal beitels in de kop en de doorvoersnelheid. Zelfs de lagering van de assen in de schaafmachine zijn van invloed. De potlife en de open tijd van de lijm is bij de productie van gelamineerde liggers van belang. Bij gebogen liggers is dit anders dan bij massaproductie van rechte liggers. Bij het produceren van CLT gelden weer andere eisen. Het repareren van lijmvoegen is een vak apart.

Een eye-opener was het feit dat blijkbaar de beschikbaarheid van hout en de productie van CLT geen enkel probleem zijn. Men kan meer leveren dan nu gebeurt. Alleen de voorbereiding, dus de berekening en het maken van productietekeningen, gaat te traag. Er zijn onvoldoende gekwalificeerde mensen beschikbaar om dit werk te doen.

Blijkbaar is het onderwerp lijmen voor veel constructeurs een onbekend gebied. Voor deze avond hadden zich ca. 40 personen aangemeld. Voorwaar een groot succes. Over het onderwerp lijmen zal in de Houtconstructeur een artikel worden gepubliceerd.

Het bestuur.

Ledenavond donderdag 16 mei 2019.

Op donderdag 16 mei 2019 hebben Ro & Ad (architectenbureau te Bergen op Zoom) een presentatie gegeven over het ontwerp van Bird’s EI. Dit is een vogelobservatorium in het Haringvliet. Door het gedeeltelijk openen van de Haringvlietsluizen is er een nieuwe biotoop ontstaan.  Om het publiek de mogelijkheid te bieden de vogels van nabij te bekijken zijn een aantal observatoria gerealiseerd. De observatoria zijn bereikbaar via een soort tunnel.
Het Bird’s EI is ontworpen in samenwerking met RAU architecten uit Amsterdam. Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke materialen, met voorkeur voor materialen uit de omgeving. Het geheel is herbruikbaar (remontabel). In totaal zijn ca. 400 onderdelen uit hout toegepast. Daarbij is het principe file-to-factory gehanteerd. De constructie is volgens het Zollinger principe met relatief kleine onderdelen.
Dit systeem is gebaseerd op een zelfdragende schil. Op de Floriade in Venlo stond eveneens een paviljoen uit Kerto, gebouwd volgens dit principe.

Op de website van het architectenbureau staan hele mooie foto’s van de ontwerpen van het bureau.

Architectenbureau Ro & Ad.

Het Bestuur.