Website over de KPCV.

https://kpcv.nl/

Partner KPCV.

Het KennisPortaal Constructieve Veiligheid (KPCV) is een website, waarin diverse maatregelen en artikelen zijn opgenomen met betrekking tot de constructieve veiligheid van bouwwerken en de veiligheid op de bouwplaats. Het portaal is zeer gestructureerd opgezet en laat diverse invalshoeken zien van het bouwproces. Dit betreft zowel de organisatorische kant met de bijbehorende contractvormen, als de uitvoerende kant. Op een duidelijke wijze wordt uitgelegd waar op welk moment de verantwoordelijkheid ligt. Dus wie op een bepaald moment actie moet ondernemen.
In het portaal worden korte toelichtingen gegeven met daarbij een uitgebreide lijst met links naar downloads van literatuur. Het portaal voorziet niet in constructieve oplossingen. Er wordt vanuit gegaan dat de deelnemende partijen vakbekwaam en integer zijn. Meningsverschillen over oplossingen moeten in overleg worden opgelost.

Deze website is gratis voor iedereen toegankelijk. Het beschikbaar stellen van dit portaal is een initiatief van diverse grote aannemers en opdrachtgevers. De inhoud van de site wordt aangeleverd door diverse participanten. De Vereniging van HoutConstructeurs (VHC) behoort ook daarbij. Ieder lid van de VHC, dat iets te melden heeft ter verbetering van de bouw, wordt uitgenodigd zijn ervaring en kennis beschikbaar te stellen. Het verdient aanbeveling om het portaal te bezoeken en rond te kijken om een indruk te verkrijgen van alle mogelijkheden en beschikbare informatie.

Het Bestuur.