Cursus ‘Construeren in Hout’

Na alle uitstel door de Corona pandemie is het uiteindelijk gelukt om de 2e cursusdag te houden op donderdag 15 juli 2021. Uit de reacties van de cursisten blijkt dat ze tevreden zijn over de inhoud van de cursus en de kwaliteit van de docenten. Het bestuur overweegt om de cursus te herhalen. Het aantal deelnemers aan de cursus was 60 personen. Er is een wachtlijst.

De intentie tot het geven van de cursus was het uitbreiden van de kennis van de constructeurs en het overdragen van ervaringen. Hiermee wordt bereikt dat de kwaliteit van de ontwerpen toeneemt. De gehele constructieve houtwereld heeft hier belang bij.

Namens
De organisatie en het bestuur.

 

Inhoud Construeren in hout (Cursus).

 • Samengestelde doorsneden. (Afleiding formules, verschillende materialen, voegen tussen de elementen, trapeziumvormige elementen).
  • Ir. Joop Raadschelders en Ir. Vincent Raadschelders.
 • Bouwen in Cross Laminated Timber (CLT). (Ontwerp, detaillering, uitvoering).
  • Ing. Theo Geuijen.
 • Verbindingen met stiftvormige verbindingsmiddelen. (Afleiding formules, moment-stijve verbindingen).
  • Ir. Wim de Groot.
 • Hoe om te gaan met sparingen. (Formules, vakwerk-analogie, detaillering).
  • Prof.Dr.Ir. André Jorissen
 • Duurzaamheid en levensduurtepaling.
  • Ir. Wolfgang Gard.
 • Trillingen bij houten vloeren.
  • Ir. Vincent Raadschelders.
 • Productie en uitvoeringsaspecten.
  • Ing. Hans ven der Grinten.
 • Houtskeletbouw.
  • Ir. Martijn Monné.
 • Traditionele houtconstructies en verbindingen. (Ontwerp, detaillering, berekening).
  • Ir. Bas Vreeswijk en Ing. Patrick Assink.
 • Controle van de ontworpen constructie op de brandweerstand.
  • Dr.Ir. Geert Ravenshorst.

Het berekenen van liggers en kolommen staat er niet bij. Deze berekeningen worden tegenwoordig direct gemaakt in het computerprogramma, waarmee de krachtsverdeling wordt berekend. Bovendien komt dit aan de orde bij het gebruik van de rekenprogramma’s.
Bij de cursus-onderwerpen gaat het in het bijzonder om de aspecten, waarbij de kennis en ervaring van de constructeur belangrijk is.
Materiaalkennis en de veiligheidsfilosofie worden behandeld in de cursus, gegeven door de Betonvereniging.
De navolgende onderwerpen staan op de reservelijst:

 • Waterbouwkundige constructies.
 • Stalen onderdelen.
 • Rekenprogramma’s.

De cursus zal worden aangemeld bij het Constructeursregister, zodat de deelnemers hiervoor punten (6 KE) kunnen verkrijgen.
https://www.constructeursregister.nl/info/rcro

Het Bestuur.
secretaris@verenigingvanhoutconstructeurs.nl
penningmeester@verenigingvanhoutconstructeurs.nl