Algemene Ledenvergadering VHC verplaatst naar donderdag 16 september 2021.

Annulering.

Op dinsdag 18 mei heeft de jaarbeurs alsnog besloten dat er geen vergaderingen mogen plaatsvinden in verband met de Corona maatregelen. In afwachting van de persconferentie op dinsdag 1 juni en de te verwachten versoepelingen na 9 juni mogen er pas weer vergaderingen worden georganiseerd na deze datum. Dit heeft tot gevolg dat onze Algemene LedenVergadering op donderdag 27 mei moet komen te vervallen.

Het bestuur.

Algemene Ledenvergadering VHC op donderdag 16 september 2021.

Het bestuur van de vereniging is voornemens om de Algemene LedenVergadering te houden op donderdag 16 september 2021 (uitgesteld).  Omdat er onduidelijkheid is over het verloop van de Corona pandemie, kan deze datum nog worden aangepast. De maatregelen, verband houdend met de Covid-19, blijven voorlopig van kracht. Dus mondkapjes, handen wassen en 1,5 m afstand.

Zoals altijd zal de jaarvergadering weer worden gehouden in het Beatrix gebouw van de Jaarbeurs in Utrecht. De aanvangstijd is 19.15 uur. Binnenkort wordt de agenda op de website vermeld. De leden ontvangen de jaarstukken per post.

Als gastspreker voor de ALV is uitgenodigd de heer Dick Stoelhorst. De heer Stoelhorst was 22 jaar directeur van de Betonvereniging en is momenteel voorzitter van het Kennisportaal Constructieve Veiligheid In de presentatie zal uitgebreid worden ingegaan op het ontstaan van dit portaal en de beoogde doelstelling. Binnenkort volgt meer informatie op deze website en in de Nieuwsbrief. 

Het bestuur.

AGENDA.

Algemene Ledenvergadering VHC op donderdag 16 september 2021.

De agenda voor de Algemene LedenVergadering (ALV) bestaat uit een huishoudelijk gedeelte voor de pauze en een informatief deel na de pauze.

18.45 – 19.15   uur     Ontvangst.
19.15  – 19.20  uur     Opening vergadering door de voorzitter.
Mededelingen, binnengekomen stukken, vaststelling agenda.
Verslag Algemene LedenVergadering 17 september 2020.
Verslagen werkgroepen.
Verslag penningmeester, verslag kascommissie, decharge bestuur.
Verkiezing bestuur.
Begroting 2021.
Verkiezing kascommissie 2021.
Cursus “Construeren in Hout”.
Samenwerking Uitgeverij Eisma (Houtblad).
Samenwerking/partner KPCV (zie presentatie na de pauze).
20.30 uur            Pauze
20.45 uur            Presentatie KPCV door de heer Dick Stoelhorst.
22.00 uur            Sluiting.

Het bestuur.

Kennis Portaal Constructieve Veiligheid.

Het kennisportaal is een website (portaal), waarin handleidingen en aanwijzingen staan op het gebied van de Constructieve Veiligheid in de bouw. Dit portaal is vrij toegankelijk en dient als vraagbaak voor de dagelijkse beroepspraktijk. Het portaal is opgericht in 1992 en dient als opvolging van het Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid (boek). Het initiatief tot het opzetten van het portaal is ontstaan naar aanleiding van diverse calamiteiten in de bouw. De initiatiefnemers zijn onder andere Rijkswaterstaat, BAM, IV-consult, ProRail, enz. Om het portaal actueel te houden zijn er diverse partners. Zie hiervoor de website van de KPCV. De Vereniging van HoutConstructeurs is van mening dat zij hieraan ook een bijdrage kan leveren.

Als voorbereiding voor deze presentatie verdient het aanbeveling om een bezoek te brengen aan de website.

https://kpcv.nl/

Het bestuur.

Aanmelding ALV.

  Aanmelding algemene ledenvergadering op donderdagavond 16 september 2021 van de Vereniging van HoutConstructeurs

  Aanhef

  Voornaam

  Achternaam

  Straat en huisnummer

  Postcode

  Plaatsnaam

  Uw e-mail adres

  Telefoon (verplicht)

  Jaarlijkse excursie 2021 vrijdag 24 september 2021.

  Helaas is de excursie in 2020 niet doorgegaan. Voorlopig wordt het programma van afgelopen jaar aangehouden. De richting is midden Nederland.
  2 interessante projecten zijn het Unilever Food Centre en de Triodos bank.

  We hopen dat de Corona pandemie geen spelbreker is. Alle leden ontvangen te zijner tijd een uitnodiging om in te schrijven.

  Het bestuur.