Algemene Ledenvergadering op donderdag 16 september 2021.

Op donderdag 16 september 2021 is weer de jaarlijkse Algemene LedenVergadering (ALV) gehouden. Deze werd gehouden in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht. Helaas was de belangstelling gering. Enerzijds is dit een algemene trend. Bij veel verenigingen is het bezoek aan vergaderingen minimaal. Blijkbaar hebben veel leden voldoende aan de informatie op de website en in de nieuwsbrief. En als je de werkzaamheden als bestuur naar tevredenheid uitvoert, dan voelt men geen behoefte om de vergadering te bezoeken. Anderzijds werd het geringe bezoekersaantal ook veroorzaakt door een landelijke treinstoring. Vanaf 18.00 uur reden in het hele land geen treinen. Het bestuur en de gastspreker hadden graag een grotere opkomst gezien.

Na het huishoudelijk gedeelte en de pauze heeft de heer Stoelhorst een voordracht gegeven over de KPCV. Zie de aparte rubriek.

Het bestuur.

KennisPortaal Constructieve Veiligheid.

Na de pauze van de ALV op donderdag 16 september 2021 werd door de heer Dick Stoelhorst een voordracht gegeven over het kennisportaal. De heer Stoelhorst is jarenlang directeur geweest van de Betonvereniging en heeft als zodanig zijn sporen in de bouw verdient. Het kennisportaal is een website (portaal), waarin handleidingen en aanwijzingen staan op het gebied van de Constructieve Veiligheid in de bouw. Dit portaal is vrij toegankelijk en dient als vraagbaak voor de dagelijkse beroepspraktijk. Het portaal is opgericht in 1992 en dient als opvolging van het Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid (boek). Het initiatief tot het opzetten van het portaal is ontstaan naar aanleiding van diverse calamiteiten in de bouw. De initiatiefnemers zijn onder andere Rijkswaterstaat, IV-consult, ProRail, enz. Om het portaal actueel te houden zijn er diverse partners. Zie hiervoor de website van de KPCV. De Vereniging van HoutConstructeurs is van mening dat zij hieraan ook een bijdrage kan leveren. Als voorbereiding voor deze presentatie verdient het aanbeveling om een bezoek te brengen aan deze site.

Zie ook de aparte rubriek op onze website.

Het bestuur.