Verslag Algemene Ledenvergadering VHC op donderdag 17 september 2020.

Na 6 maanden uitstel is uiteindelijk de jaarvergadering gehouden. Door de Corona-pandemie was het onmogelijk om met groepen bij elkaar te komen. Voor de pauze was de afhandeling van huishoudelijke zaken. Dit betrof onder andere de jaarverslagen van de penningmeester en secretaris en de verslagen van de diverse werkgroepen. De leden hebben de jaarstukken 2019 schriftelijk ontvangen.

Na de pauze was er een presentatie over lijmen. De heer Pieter Janssen van Henkel Adhesives (Engineered Wood) gaf op een boeiende wijze uitleg over diverse lijmsystemen in de houtbouw. Er wordt onderscheid gemaakt in thermohardende en thermoplastische lijmen. De thermoplastische lijmen worden toegepast voor niet constructieve doeleinden zoals kozijnen. Het zijn de bekende witte lijmen in gele flessen en potten. De thermohardende lijmen zijn geschikt voor dragende houtconstructies. Diverse aspecten van het lijmen kwamen aan de orde. Zoals de invloed van het schaven. Bij het schaven zijn een aantal parameters van belang, zoals de rotatiesnelheid van de schaafkop, het aantal beitels in de kop en de doorvoersnelheid. Zelfs de lagering van de assen in de schaafmachine zijn van invloed. De potlife en de open tijd van de lijm is bij de productie van gelamineerde liggers van belang. Bij gebogen liggers is dit anders dan bij massaproductie van rechte liggers. Bij het produceren van CLT gelden weer andere eisen. Het repareren van lijmvoegen is een vak apart.

Een eye-opener was het feit dat blijkbaar de beschikbaarheid van hout en de productie van CLT geen enkel probleem zijn. Men kan meer leveren dan nu gebeurt. Alleen de voorbereiding, dus de berekening en het maken van productietekeningen, gaat te traag. Er zijn onvoldoende gekwalificeerde mensen beschikbaar om dit werk te doen.

Blijkbaar is het onderwerp lijmen voor veel constructeurs een onbekend gebied. Voor deze avond hadden zich ca. 40 personen aangemeld. Voorwaar een groot succes. Over het onderwerp lijmen zal in de Houtconstructeur een artikel worden gepubliceerd.

Het bestuur.

Ledenavond Houtconstructie BSH20A.

Op donderdag 3 oktober 2019 heeft de VHC weer een ledenavond georganiseerd. Ditmaal was Theo Geuijen bereid om uitleg te geven over een grote houtconstructie, welke op dit moment in uitvoering is.
In Amsterdam-Noord zijn door het verdwijnen van industrie een aantal kavels beschikbaar gekomen. Op kavel BSH20A wordt door het CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) “Samenwerkers BSH20A” een woontoren gerealiseerd. De onderste 3 verdiepingen worden uitgevoerd in beton. Daarop staan 10 verdiepingen, welke worden uitgevoerd in CLT. De totale gebouwhoogte is 45 m. De houtbouw is 33m hoog. De stabiliteit wordt gedeeltelijk ontleend aan betonnen kernen. Het bovenste deel wordt gestabiliseerd door houten schijfelementen. De vloeren zijn uitgevoerd als hout-betonvloer. De houtconstructie wordt geleverd door Derix, Duitsland. Het ontwerp is van Olaf Gipser Architects.

Voor meer informatie, zie de website van de architect.

Olaf Gipser Architects

Het bestuur.

Nationale Houtdag 2019.

De Nationale Houtdag 2019, georganiseerd door het Houtblad, was op donderdag 21 november 2019 in het vernieuwde Naturalis te Leiden.
Het motto van deze dag was:
Kennisdag over het ontwerpen en bouwen met hout.

Het programma is te vinden op onderstaande website:

Nationale Houtdag 2019

Voor meer informatie over het nieuwste Houtblad, klik op onderstaande link.

Houtblad 4

Het bestuur.