Archief Houtconstructeur.

Het bestuur heeft tijd gevonden om (bijna) alle uitgaven van de Houtconstructeur te scannen. Deze digitale versies zijn opgeslagen op OneDrive en zijn voor iedereen bereikbaar door middel van de nevenstaande link.
Uiteraard zijn de ontwikkelingen in de vereniging hierin terug te vinden. Maar belangrijk zijn de navolgende onderwerpen:

 • Verslagen van onderzoeken.
 • Beschrijving van uitgevoerde projecten.
 • Toelichting op de voorschriften.
 • Uitwerking technische problemen (Stoeien met hout).

Voor constructeurs zijn deze uitgaven een bron van informatie. Veel behandelde onderwerpen zijn niet of nauwelijks terug te vinden in andere literatuur.

Helaas is er nog geen indexlijst of inhoudsopgave beschikbaar. De bijdrage van leden, om deze lijst samen te stellen, wordt ten zeerste op prijs gesteld.

Het Bestuur.

Inhoud van de kennisbank van de vereniging van HoutConstructeurs (VHC).

Hierin zijn opgenomen artikelen, overdrukken en zaken (visies), welke van belang of van interesse zijn voor de leden van de vereniging.
Ook zijn opgenomen de statuten van de vereniging en het huishoudelijk reglement. Het spreekt vanzelf dat alles, wat is vermeld in deze kennisbank, alleen gebruikt mag worden voor de uitoefening van het beroep van houtconstructeur.
De gebruiker blijft ten alle tijde volledig verantwoordelijk. Het gebruiken voor andere doeleinden, zoals het voeren van juridische processen, is ten strengste is verboden.

 

 1. Statuten Vereniging van HoutConstructeurs.
 2. Huishoudelijk reglement Vereniging van HoutConstructeurs.
 3. Hoofdconstructeur of coördinerend constructeur.
 4. Certificatieschema coördinerend constructeur.
 5. Knikberekening volgens Eurocode 5.
 6. Kniklengte van 3-scharnierspanten.
 7. Achtergronden houtverbindingen.
 8. Steenconstructies (berekening).
 9. Niet verbindingen (berekening).
 10. Druk met buiging. Vergelijking beton-hout-staal (berekening).
 11. Statische berekening (protocol).
 12. Uitzichttoren Woerthersee.
 13. Houten windmolen Hannover.
 14. Handleiding “Houtcalculator”.
 15. Handleiding “CLT-designer”.
 16. Toelichting op handleiding “CLT-designer” (duits).
 17. Vergelijking berekeningsmethoden “CLT-designer”.
 18. Engelse taal in technisch universitair onderwijs (visie).
 19. Beroep constructeur (visie).
 20. Kwalificatie constructeur (visie).
 21. Aansprakelijkheid constructeur (visie).
 22. Zorgplicht constructeur (visie).
 23. Aansprakelijkheid (visie).