Archief Houtconstructeur.

Het bestuur heeft tijd gevonden om (bijna) alle uitgaven van de Houtconstructeur te scannen. Deze digitale versies zijn opgeslagen op OneDrive en zijn voor iedereen bereikbaar door middel van de nevenstaande link.
Uiteraard zijn de ontwikkelingen in de vereniging hierin terug te vinden. Maar belangrijk zijn de navolgende onderwerpen:

 • Verslagen van onderzoeken.
 • Beschrijving van uitgevoerde projecten.
 • Toelichting op de voorschriften.
 • Uitwerking technische problemen (Stoeien met hout).

Voor constructeurs zijn deze uitgaven een bron van informatie. Veel behandelde onderwerpen zijn niet of nauwelijks terug te vinden in andere literatuur.

Helaas is er nog geen indexlijst of inhoudsopgave beschikbaar. De bijdrage van leden, om deze lijst samen te stellen, wordt ten zeerste op prijs gesteld.

Het Bestuur.

Archief HoutVoorlichtingsInstituut (HVI).

In de jaren 1960 en later heeft het HoutVoorlichtingsInstituut (HVI), destijds gevestigd in Amsterdam, diverse Technische Documentatie Bladen uitgegeven. Deze bladen zijn inmiddels volledig achterhaald door de ontwikkelingen op het gebied van verbindingstechnieken en door de gewijzigde voorschriften. Echter de methode van berekenen is nog steeds hetzelfde. Daarom geven deze bladen een goed inzicht hoe men een berekening van een verbinding opstelt. Uiteraard moeten wel de materiaaleigenschappen en sterktecijfers in deze berekeningen worden aangepast aan de huidige stand van zaken.

Het bestuur heeft tijd gevonden om (bijna) alle uitgaven van deze documentatie te scannen. Deze digitale versies zijn opgeslagen op OneDrive en zijn voor iedereen bereikbaar door middel van de nevenstaande link.

Voor constructeurs zijn deze uitgaven een bron van informatie. Veel behandelde onderwerpen zijn niet of nauwelijks terug te vinden in andere literatuur.

Helaas is er nog geen indexlijst of inhoudsopgave beschikbaar. De bijdrage van leden, om deze lijst samen te stellen, wordt ten zeerste op prijs gesteld.

Het Bestuur.

Informationsdienst HOLZ.

De Entwicklungsgemeinschaft Holzbau (EGH) heeft in het verleden heel veel documentatie over houtbouw en andere houttoepassingen samengesteld en verspreid. Voor de constructeur zijn daar informatieve brochures bij. Deze gaan over het ontwerpen van constructies en het berekenen. Veel verbindingen zijn zeer gedetailleerd uitgewerkt. De meest interessante brochures zijn door het bestuur gescand en opgenomen in de kennisbank. Deze informatie is te vinden door op nevenstaande link te klikken.

De documentatie is samengesteld in de periode 1975 – 1990 en is gebaseerd op de toenmaals geldende voorschriften. De aangehouden belastingen en belastingcombinaties wijken af van de Eurocode. Dit geldt eveneens voor de materiaaleigenschappen. Echter de wijze van ontwerpen en berekenen zijn nog steeds van toepassing. De mechanica is in de afgelopen periode niet gewijzigd. De voorbeelden zijn uitstekend geschikt als leidraad voor het ontwerpen. Voor de juiste invulling van de uitgangspunten blijft de constructeur zelf verantwoordelijk.

De EGH heeft een website met uitgebreide documentatie, welke gratis is te downloaden. Deze documentatie is gebaseerd op de Eurocode.
https://informationsdienst-holz.de/publikationen

Het Bestuur.

Inhoud van de kennisbank van de vereniging van HoutConstructeurs (VHC).

Hierin zijn opgenomen artikelen, overdrukken en zaken (visies), welke van belang of van interesse zijn voor de leden van de vereniging.
Ook zijn opgenomen de statuten van de vereniging en het huishoudelijk reglement. Het spreekt vanzelf dat alles, wat is vermeld in deze kennisbank, alleen gebruikt mag worden voor de uitoefening van het beroep van houtconstructeur.
De gebruiker blijft ten alle tijde volledig verantwoordelijk. Het gebruiken voor andere doeleinden, zoals het voeren van juridische processen, is ten strengste is verboden.
De artikelen zijn te downloaden vanaf de pagina “Artikelen kennisbank”.

 

 1. Statuten Vereniging van HoutConstructeurs.
 2. Huishoudelijk reglement Vereniging van HoutConstructeurs.
 3. Hoofdconstructeur of coördinerend constructeur.
 4. Certificatieschema coördinerend constructeur.
 5. Knikberekening volgens Eurocode 5.
 6. Kniklengte van 3-scharnierspanten.
 7. Achtergronden houtverbindingen.
 8. Steenconstructies (berekening).
 9. Niet verbindingen (berekening).
 10. Druk met buiging. Vergelijking beton-hout-staal (berekening).
 11. Statische berekening (protocol).
 12. Uitzichttoren Woerthersee.
 13. Houten windmolen Hannover.
 14. Handleiding “Houtcalculator”.
 15. Handleiding “CLT-designer”.
 16. Toelichting op handleiding “CLT-designer” (duits).
 17. Vergelijking berekeningsmethoden “CLT-designer”.
 18. Engelse taal in technisch universitair onderwijs (visie).
 19. Beroep constructeur (visie).
 20. Kwalificatie constructeur (visie).
 21. Aansprakelijkheid constructeur (visie).
 22. Zorgplicht constructeur (visie).
 23. Aansprakelijkheid (visie).
 24. Holwanden.
 25. Isoleren met stro.
 26. Stabiliteit rijtjeswoningen.