De Eurocode bestaat inmiddels al weer vele jaren. Begin jaren 90 heeft Prof. Hans Larsen als hoogleraar houtconstructies hier veel aan bijgedragen. Echter de ontwikkelingen gaan door en de inzichten veranderen. Daarom wordt ernaar gestreefd om in 2020 de Eurocode weer volledig bij de tijd te laten zijn. De commissie TGB-Houtconstructies is hier druk mee bezig. (Vreemd dat deze commissie nog steeds TGB heet). Deze commissie staat onder voorzitterschap van Dr. Ir. Geert Ravenshorst (TU-Delft). Namens de VHC maakt de heer Ir. Trung Tran (Luning-ABT) deel uit van deze commissie. Men heeft de VHC gevraagd om bij te dragen aan de aanpassingen. Dit kan zijn door middel van commentaar, maar ook voorstellen tot wijziging zijn welkom. De navolgende onderwerpen en artikelen uit de Eurocode komen in aanmerking voor aanpassing.

  1. Druk loodrecht op de vezel.
  2. Constructies in CLT (Cross Laminated Timber) oftewel kruislaaghout (KLH).
  3. Hout-beton constructies.
  4. Wat verder in aanmerking komt.

Druk loodrecht op de vezel.

Over dit onderwerp is veel te doen. Feitelijk is dit geen bezwijkmechanisme in de letterlijke betekenis van het woord. Voor zover bekend zijn er nog nooit constructies bezweken ten gevolge van dit fenomeen. Een groot probleem is de vervorming. Door de samendrukking ontstaan grote vervormingen. Om deze te beperken worden grenzen gesteld aan de spanningen en daarmee aan de benodigde afmetingen van aansluitvlakken/opleglengtes. Bij de aansluiting van kolommen/stijlen op regels/onderslagen zijn de regels maatgevend. Bij opleggingen van liggers treden samendrukkingen op in de liggers en de oplegregels. Hier zijn de vervormingen 2 maal zo groot. Bij de grotere constructies worden vaak versterkingen toegepast in de vorm van ingelijmde stiften of schroeven. Voorgesteld wordt om in de Eurocode de rekenregels uit te breiden en aan te passen.

Constructies in CLT.

Door de beschikbaarheid van grote panelen zijn de mogelijkheden van houtbouw duidelijk toegenomen. De sterkte van deze houten panelen komt overeen met de sterkte van betonpanelen. Daardoor worden steeds meer projecten ontworpen met dit materiaal. Er zijn echter onvoldoende rekenregels en details beschikbaar, waardoor er soms fouten ontstaan. Voorgesteld wordt om in de Eurocode aanvullende regels op te nemen voor het construeren in CLT. Dit betreft de detaillering, de verbindingen en de rekenregels.

Hout-beton constructies.

In het buitenland al vaker toegepast, maar nu ook regelmatig in Nederland, zijn vloeren waarbij de druklaag wordt uitgevoerd in beton. Dus in feite een ribbenvloer, waarbij de ribben bestaan uit houten balken. Hiervoor zijn geen rekenregels en aanvullende voorwaarden in de Eurocode. Voor de rekenregels kan men terugvallen op de mechanica. Maar voor de stijfheden van de verschillende onderdelen is dit niet zo. Deze stijfheden bepalen de krachtverdeling in de samengestelde constructie. Ook zijn er voorwaarden nodig voor de detaillering.

Overige onderwerpen.

Het blijkt dat er in de praktijk nog diverse zaken leven, waar behoefte is aan nadere regelgeving. Al is dit alleen maar om discussie te voorkomen. De TGB-commissie staat open voor suggesties.

Wanneer de Eurocode in concept gereed is, zal er een PAO (Post Academisch Onderwijs) cursus worden georganiseerd om het toepassen van deze Eurocode nader toe te lichten.