De kennisbank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe artikelen.

Inhoud van de kennisbank van de Vereniging van HoutConstructeurs (VHC).

Hierin zijn opgenomen artikelen, overdrukken en zaken (visies), welke van belang of van interesse zijn voor de leden van de vereniging.
Ook zijn opgenomen de statuten van de vereniging en het huishoudelijk reglement. Het spreekt vanzelf dat alles, wat is vermeld in deze kennisbank, alleen gebruikt mag worden voor de uitoefening van het beroep van houtconstructeur.
De gebruiker blijft ten alle tijde volledig verantwoordelijk. Het gebruiken voor andere doeleinden, zoals het voeren van juridische processen, is ten strengste is verboden.
De artikelen zijn te downloaden.

 1. Statuten Vereniging van HoutConstructeurs.  ===>>
 2. Huishoudelijk reglement Vereniging van HoutConstructeurs.  ===>>
 3. Hoofdconstructeur of coördinerend constructeur.  ===>>
 4. Certificatieschema coördinerend constructeur.  ===>>
 5. Knikberekening volgens Eurocode 5.  ===>>
 6. Kniklengte van 3-scharnierspanten.  ===>>
 7. Achtergronden houtverbindingen.  ===>>
 8. Steenconstructies (berekening).  ===>>
 9. Niet verbindingen (berekening).—>  ===>>
 10. Druk met buiging. Vergelijking beton-hout-staal (berekening).  ===>>
 11. Statische berekening (protocol).  ===>>
 12. Uitzichttoren Woerthersee.  ===>>
 13. Houten windmolen Hannover.  ===>>
 14. Handleiding “Houtcalculator”.  ===>>
 15. Handleiding “CLT-designer”.  ===>>
 16. Toelichting op handleiding “CLT-designer” (duits).  ===>>
 17. Vergelijking berekeningsmethoden “CLT-designer”.  ===>>
 18. Engelse taal in technisch universitair onderwijs (visie).  ===>>
 19. Beroep constructeur (visie).  ===>>
 20. Kwalificatie constructeur (visie).  ===>>
 21. Aansprakelijkheid constructeur (visie).  ===>>
 22. Zorgplicht constructeur (visie).  ===>>
 23. Aansprakelijkheid (visie).  ===>>
 24. Holwanden.  ===>>
 25. Isoleren met stro.  ===>>
 26. Stabiliteit rijtjeswoningen.  ===>>