Toelichting.

Regelmatig wordt aan het bestuur de vraag gesteld om te adviseren bij de keuze van een houtconstructeur. Dit is voor het bestuur lastig, omdat we dan in principe een voorkeur uitspreken voor een van onze leden. Omdat alle leden ons even lief zijn, noemen we daarom slechts enkele namen. De vraagsteller moet dan zelf een keuze maken.
De vraag komt voort uit het gegeven dat veel hoofdconstructeurs in de bestek fase alleen een principe tekening van de constructie en een globale dimensionering aanleveren. De detaillering, de detailberekeningen en de werktekeningen/productietekeningen moeten dan door de aannemer worden verzorgd. Dus het probleem wordt doorgeschoven.
Daarom wordt een lijst opgesteld, met de namen van de bureau’s en de kwalificaties. Hiervoor is een format gekozen, dat voor alle vermeldingen gelijk is. Dat maakt het voor het bestuur eenvoudiger, zonder voorkeuren uit te spreken. Constructeurs kunnen zich aanmelden door de benodigde informatie te verstrekken aan de penningmeester.

Opsturen naar onze penningmeester:
penningmeester@verenigingvanhoutconstructeurs.nl

Tot nu toe hebben zich slechts enkele bureaus gemeld. Gezien het geringe aantal aanmeldingen heeft het bestuur besloten om nog geen overzicht op de website te plaatsen.

Het Bestuur.

Kwalificaties.

Ontwerp:

1 Hoofdontwerp in combinatie met architect.
2 Ontwerpberekeningen.
3 Overzichtstekeningen met principedetails.
4 Bestekomschrijving.

Uitwerking en detaillering:

11 Detail ontwerp.
12 Detail berekeningen.
13 Detail tekeningen.

Productie en montage:

21 Productietekeningen en CNC-bestanden.
22 Montageplan en beschrijving.

Schade:

31 Schadebeoordeling.
32 Schaderapportage.

Kennisoverdracht:

41 Geven van cursussen en schrijven van artikelen in vakbladen.
42 Deelnemen in commissies.

Toelevering:

51 Producent of fabrikant.
52 Toeleverancier onderdelen.

Specifiek:

61 Houtskeletbouw (HSB).
62 Kruislaaghout (CLT).
63 Massief hout en volhout (VH).
64 Gelamineerd hout (GLH).
65 Waterbouw (GWW).
66 Certificering (ISO).

Logo van bedrijf.

Verenigingsblad.
Het vakblad voor de houtconstructeur.

NAW-gegevens en kwalificaties.

Naam van bureau:
Locatie:
Website:
Telefoonnummer:
Houtconstructeur(persoon):
Constructeursregister: RO of RW of NVT
Kwalificaties: zie tabel