Algemene ledenvergadering.

Op donderdagavond 21 maart 2019 was weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Het eerste deel van de avond werd besteed aan het huishoudelijk gedeelte en de jaarstukken 2018. Een verslag van de avond wordt binnenkort geplaatst.
In het tweede gedeelte, na de pauze, volgde een presentatie door prof. dr. ir. A.J.W. Jorissen.

Hout in bestaande historische constructies.

Lezing door prof. dr. ir. A.J.W. Jorissen.

  • Hout als eeuwig beschikbaar materiaal.
  • Veiligheid van bestaande oude houtconstructies.
  • Presentatie van onderzoeksrapporten over de veiligheid van deze constructies, uitgevoerd door studenten van de Technische Universiteit Eindhoven.
  • Promotieonderzoek door Michel Abels.
  • Nederlandse Normen in ontwikkeling voor bestaande bouwconstructies (serie NEN 8700).
  • Rondvraag en indienen van voorstellen tot het onderzoek.

Voorwoord.

Een jaar is toch sneller voorbij dan we denken. Voor u liggen de jaarstukken over het afgelopen jaar 2018. Alle werkgroepen hebben hun best gedaan om een verslag te maken van hun activiteiten. Hierin kunt u alles lezen wat er zoal in de vereniging is gebeurd. Dit betreft onder andere de lezings-avonden, de jaarlijkse excursie en de verschijning van “De Houtconstructeur”.
Bij de vakbladen “Houtblad” en “Houtwereld” heeft er een verschuiving plaatsgevonden. Beide bladen worden nu uitgegeven door Eisma Bouwmedia te Doetinchem. Het lijkt waarschijnlijk dat dit ook van invloed is op de inhoud. Misschien dat er iets meer informatie in de bladen komt over draagconstructies in hout.
Voor het nieuwe jaar heeft het bestuur een aantal piketpaaltjes uitgezet voor onderwerpen en sprekers op de ledenavonden. Op de algemene ledenvergadering op 21 maart 2019 geeft prof. dr. ir. André Jorissen een korte toelichting over de ontwikkelingen bij SKH en SHR. Deze organisatie doet onderzoek en ontwikkeling op het gebied van hout, in de breedste zin. Zoals bekend ondersteunt deze organisatie de leerstoel “Houtconstructies”van de Technische Universiteit Eindhoven. Vervolgens volgt een lezing over “Hout in bestaande constructies”.
Ook is er contact met Heko spanten voor het verzorgen van een avond over lijmen en lijmconstructies. Dan gaat het vooral om de zaken, welke van belang zijn voor de constructeur. Mogelijk draagt prof. dr. ir. Jan-Willem van de Kuilen bij aan deze avond.
Dieter Penninck van Laminated Timber Solutions (LTS) heeft toegezegd een avond te willen verzorgen over constructies in gelamelleerd hout. LTS is de nieuwe naam van Korlam uit België (Moorslede).
Op de Bouwbeurs 2019 stond weer een houtpaviljoen. Ook ditmaal verzorgd door Assink Hout en “Houtwereld”. Veel houtbedrijven hebben hieraan bijgedragen. Op de beurs was de gelamineerd hout sector niet zo duidelijk aanwezig. Daartegenover stond dat er tenminste 4 stands waren met gebintconstructies. Dit zijn massief houten constructies met traditionele houtverbindingen, veelal zonder stalen hulpmiddelen. De berekening van dit soort constructies is toch een aparte discipline. Er is een principe afspraak gemaakt met Houtbouw Neede, dat zij ook een avond verzorgen. Geprobeerd zal worden dat Wim van der Haar, die voor Houtbouw de constructies berekent, ook een bijdrage levert.
In januari is er bij BAM in Bunnik overleg geweest over de opstelling van een Beoordelings RichtLijn (BRL) door KOMO, voor coördinerend constructeurs. Het is een lijvig boekwerk geworden. Wij gaan afwachten hoe dit zich verder gaat ontwikkelen. Bij de vergadering waren vele bekende constructeurs aanwezig. De belangen zijn groot.

Nog niet bekend is naar welke regio dit jaar de excursie gaat.

Als voorzitter hoop ik dat er grote belangstelling is voor onze Algemen LedenVergadering (ALV). Dit is van groot belang voor het zicht op de toekomst van het constructieve houtvak en voor ons als constructeurs. De verjonging van de vereniging is van groot belang.

De voorzitter

Joop Raadschelders.