Opfrissen kennis construeren in hout.

Het bestuur ontvangt regelmatig de vraag “Bestaat er een cursus construeren in hout?”. In het verleden is deze cursus er wel geweest. Zover ons bekend bestaat er een vergelijkbare cursus, welke wordt georganiseerd door de Betonvereniging. Blijkbaar is er toch weer behoefte aan een cursus, specifiek gericht op houtconstructies. De afgelopen jaren zijn er een groot aantal jonge constructeurs bijgekomen, en oudere constructeurs met pensioen gegaan, waardoor er weer behoefte is ontstaan aan kennis over houtconstructies. Binnen het bestuur leeft de gedachte om een aantal thema-avonden te organiseren, waar per avond een onderwerp wordt behandeld. Deze onderwerpen zouden dan kunnen worden behandeld door ervaren constructeurs. Op deze wijze dragen de oudere hun kennis over aan de jongere generatie.

De mogelijke onderwerpen zijn:

 • Samengestelde doorsneden. (Afleiding formules, verschillende materialen, voegen tussen de elementen, trapeziumvormige elementen).
 • Bouwen in Cross Laminated Timber (CLT). (Ontwerp, detaillering, uitvoering).
 • Het gebruik van de rekenprogrammatuur van de VHC.
 • Verbindingen met stiftvormige verbindingsmiddelen. (Afleiding formules, moment-stijve verbindingen).
 • Hoe om te gaan met sparingen. (Formules, vakwerk-analogie, detaillering).
 • Het ontwerp en berekenen van stalen onderdelen.  (Ontwerp, detaillering, krachts-verloop, berekening).
 • Traditionele houtconstructies en verbindingen. (Ontwerp, detaillering, berekening).
 • Controle van de ontworpen constructie op de brandweerstand.

Het berekenen van liggers en kolommen staat er niet bij. Deze berekeningen worden tegenwoordig direct gemaakt in het programma, waarmee de krachtverdeling wordt berekend. Bovendien komt dit aan de orde bij het gebruik van de rekenprogramma’s. Bij de onderwerpen gaat het in het bijzonder om de aspecten, waarbij de kennis en ervaring van de constructeur belangrijk is.
Materiaalkennis en de veiligheidsfilosofie worden behandeld in de cursus, gegeven door de Betonvereniging.

Aan het organiseren van de avonden zijn kosten verbonden. Daarom zal voor het bijwonen van deze avonden een vergoeding worden gevraagd.

Om verder te gaan met het organiseren wil het bestuur graag antwoord hebben in de volgende vragen:

 • Is er daadwerkelijk behoefte aan het behandelen van deze onderwerpen?
 • Welke andere onderwerpen zijn eveneens van belang?
 • Welke ervaren constructeur is bereid een avond te verzorgen?

Wij verzoeken daarom onze leden en niet-leden te reageren op deze vragen. Eventueel met aanvullende adviezen. U kunt direct via e-mail reageren door op onderstaande link te klikken.

De cursus zal worden aangemeld bij het Constructeursregister, zodat de deelnemers hiervoor punten (KE) kunnen verkrijgen.
Volgens de tabel Kenniseenheden (KE), categorie 7, geldt per avond dat er 2 punten kunnen worden toegekend. Zie hiervoor de website van het constructeursregister. https://www.constructeursregister.nl/info/rcro

Het Bestuur.

secretaris@verenigingvanhoutconstructeurs.nl

penningmeester@verenigingvanhoutconstructeurs.nl