Corona pandemie.

In verband met de corona pandemie is door de overheid verboden om bijeenkomsten te organiseren, waar veel personen bijeenkomen. Tevens zijn alle openbare gelegenheden, zoals vergaderzalen, voorlopig gesloten. Op grond hiervan is het niet mogelijk om onze Algemene LedenVergadering (ALV) te houden. Daarom wordt de ALV bij deze voorlopig uitgesteld. Op basis van de ontwikkelingen wordt gezocht naar een nieuwe datum. Eenieder, die zich reeds heeft aangemeld, wordt verzocht zich af te melden bij de penningmeester. De niet afgemelde personen worden persoonlijk benaderd.

De agenda van de vergadering blijft vooralsnog ongewijzigd en is van toepassing op de nieuwe vergadering.

Het Bestuur.

Algemene ledenvergadering.

De jaarlijkse algemene ledenvergadering is . . . voorlopig uitgesteld. . .

Het eerste deel van de avond wordt besteed aan het huishoudelijk gedeelte en de jaarstukken 2019.
In het tweede gedeelte, na de pauze, volgt een voordracht door Pieter Jansen van de firma Henkel & Cie.

Huishoudelijk gedeelte.

Aanvang vergadering om 19.30 uur. Vooraf ontvangst met koffie.

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Binnengekomen stukken.
 3. Jaarverslag van de secretaris.
 4. Verslag van de kascommissie.
 5. Jaarverslag van de penningmeester.
 6. Begroting voor 2020.
 7. Jaarverslagen van de werkgroepen.
 8. Verkiezing bestuur. Zie hiervoor de uitnodiging op papier, welke is verstuurd naar de leden.
 9. Verkiezing kascommissie.
 10. Rondvraag.

Pauze met een drankje.

Voordracht over lijmen door de heer Jansen.

Voor de inhoud van de voordracht, zie bijgaande tekst.

Gezien de belangstelling, verwacht het bestuur een grote opkomst. In verband met de reservering van de zaal wordt u verzocht zich aan te melden door middel van onderstaand formulier.

Aanmelding algemene ledenvergadering op donderdag 26 maart 2020 van de Vereniging van HoutConstructeurs

Aanhef

Voornaam

Achternaam

Straat en huisnummer

Postcode

Plaatsnaam

Uw e-mail adres

Telefoon (verplicht)

Voorwoord.

Ook dit jaar is weer snel voorbijgegaan. Voor u liggen de jaarstukken over het afgelopen jaar 2019. Alle werkgroepen hebben hun best gedaan om een verslag te maken van hun activiteiten. Hierin kunt u alles lezen wat er zoal in de vereniging is gebeurd. Dit betreft onder andere de lezings-avonden, de jaarlijkse excursie en de verschijning van “De Houtconstructeur”.
Voor het nieuwe jaar heeft het bestuur een aantal piketpaaltjes uitgezet voor onderwerpen en sprekers op de ledenavonden. Op de algemene ledenvergadering op 26 maart 2020 geeft Pieter Jansen van Henkel & Cie een voordracht over lijmen. Er is lang uitgekeken naar een avond over lijmen. Blijkbaar is er behoefte aan kennis over dit onderwerp.
Dieter Penninck van Laminated Timber Solutions (LTS) heeft toegezegd een avond te willen verzorgen over constructies in gelamelleerd hout. LTS is de nieuwe naam van Korlam uit België (Moorslede).
Gebintconstructies. Dit zijn massief houten constructies met traditionele houtverbindingen, veelal zonder stalen hulpmiddelen. De berekening van dit soort constructies is toch een aparte discipline. Geprobeerd wordt om ook hier een avond aan te besteden.
De Beoordelings RichtLijn (BRL) door KOMO, voor coördinerend constructeurs is inmiddels gepubliceerd. Het is een lijvig boekwerk geworden. Wij gaan afwachten hoe dit zich verder gaat ontwikkelen.

Nog niet bekend is naar welke regio dit jaar de excursie gaat.

Als voorzitter hoop ik dat er grote belangstelling is voor onze Algemen LedenVergadering (ALV). Dit is van groot belang voor het zicht op de toekomst van het constructieve houtvak en voor ons als constructeurs. De verjonging van de vereniging is van groot belang.

De voorzitter

Joop Raadschelders.

Korte inhoud van de voordracht over lijmen.

 • Lijmsystemen voor dragende en afsluitende houtconstructies.
 • Applicaties voor vingerlassen, lamineren en CLT.
 • Eisen en certificering.
 • Watervastheid, temperatuurbestendigheid, brandwerendheid en levensduur van lijmverbindingen.
 • Kwaliteitscontrole en verwerkingscondities.
 • Houtsoorten en houtvoorbehandeling.
 • Het lijmen van draadeinden en staalverbindingen.
 • Saneren en herstellen van bestaande constructies.
 • Rondvraag en discussie.