Algemene ledenvergadering.

In verband met de corona pandemie werd in de afgelopen periode door de overheid verboden om bijeenkomsten te organiseren, waar veel personen bijeen zouden komen. Tevens werden alle openbare gelegenheden, zoals vergaderzalen, gesloten. Na 1 september is het weer mogelijk om bijeenkomsten te organiseren. Op grond hiervan is het mogelijk om onze Algemene LedenVergadering (ALV) te houden. Daarom wordt de ALV  alsnog gehouden op donderdagavond 17 september 2020. Aanvang 19.15 uur. De locatie is als vanouds weer het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht.

De agenda van de vergadering blijft vooralsnog ongewijzigd en is van toepassing op de nieuwe vergadering.

Het Bestuur.

Algemene ledenvergadering.

Het eerste deel van de avond wordt besteed aan het huishoudelijk gedeelte en de jaarstukken 2019.
In het tweede gedeelte, na de pauze, volgt een voordracht door Pieter Jansen van de firma Henkel & Cie.

Huishoudelijk gedeelte.

Aanvang vergadering om 19.30 uur. Vooraf ontvangst met koffie.

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Binnengekomen stukken.
 3. Jaarverslag van de secretaris.
 4. Verslag van de kascommissie.
 5. Jaarverslag van de penningmeester.
 6. Begroting voor 2020.
 7. Jaarverslagen van de werkgroepen.
 8. Verkiezing bestuur. Zie hiervoor de schriftelijke uitnodiging, welke is verstuurd naar de leden.
 9. Verkiezing kascommissie.
 10. Stand van zaken met betrekking tot de thema-avonden.
 11. Rondvraag.

Pauze met een drankje.

Voordracht over lijmen door de heer Jansen.

Voor de inhoud van de voordracht, zie bijgaande tekst.

Gezien de belangstelling, verwacht het bestuur een grote opkomst. In verband met de reservering van de zaal wordt u verzocht zich aan te melden door middel van onderstaand formulier.

[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]

Voorwoord.

Het jaar 2019 ligt alweer ver achter ons. Ook het begin van 2020 is weer snel voorbijgegaan. Door de corona pandemie was het niet mogelijk activiteiten te organiseren. Met ingang van 1 september is dit weer toegestaan. Maar mogelijk nieuwe ontwikkelingen kunnen weer een spaak in het wiel steken. Dus even afwachten.

Voor u liggen de jaarstukken over het afgelopen jaar 2019. Alle werkgroepen hebben hun best gedaan om een verslag te maken van hun activiteiten. Hierin kunt u alles lezen wat er zoal in de vereniging is gebeurd. Dit betreft onder andere de lezings-avonden, de jaarlijkse excursie en de verschijning van “De Houtconstructeur”.

Voor het nieuwe jaar heeft het bestuur een aantal piketpaaltjes uitgezet voor onderwerpen en sprekers op de ledenavonden. Op de algemene ledenvergadering op 17 september 2020 geeft Pieter Jansen van Henkel & Cie een voordracht over lijmen. Er is lang uitgekeken naar een avond over lijmen. Blijkbaar is er behoefte aan kennis over dit onderwerp.

Dieter Penninck van Laminated Timber Solutions (LTS) heeft toegezegd een avond te willen verzorgen over constructies in gelamelleerd hout. LTS is de nieuwe naam van Korlam uit België (Moorslede).

Gebintconstructies. Dit zijn massief houten constructies met traditionele houtverbindingen, veelal zonder stalen hulpmiddelen. De berekening van dit soort constructies is toch een aparte discipline. Geprobeerd wordt om ook hier een avond aan te besteden.

De Beoordelings RichtLijn (BRL) door KOMO, voor coördinerend constructeurs is inmiddels gepubliceerd. Het is een lijvig boekwerk geworden. Wij gaan afwachten hoe dit zich verder gaat ontwikkelen.

Helaas gaat de excursie dit jaar niet door. In verband met de ongewisheid over de Corona pandemie zijn bedrijven en instellingen niet bereid om groepen te ontvangen.

Als voorzitter hoop ik dat er grote belangstelling is voor onze Algemen LedenVergadering (ALV). Dit is van triviaal belang voor het zicht op de toekomst van het constructieve houtvak en voor ons als houtconstructeurs. De verjonging van de vereniging is van evident belang.

De voorzitter

Joop Raadschelders.

Korte inhoud van de voordracht over lijmen.

 • Lijmsystemen voor dragende en afsluitende houtconstructies.
 • Applicaties voor vingerlassen, lamineren en CLT.
 • Eisen en certificering.
 • Watervastheid, temperatuurbestendigheid, brandwerendheid en levensduur van lijmverbindingen.
 • Kwaliteitscontrole en verwerkingscondities.
 • Houtsoorten en houtvoorbehandeling.
 • Het lijmen van draadeinden en staalverbindingen.
 • Saneren en herstellen van bestaande constructies.
 • Rondvraag en discussie.