Onderzoeksdag Construeren met Hout, Researchdag 2018.

Op 5 januari 2018 was weer de jaarlijkse researchdag over houtconstructies. Deze dag wordt om en om gehouden op de Technische Universiteit Delft en Eindhoven. Dit jaar in Eindhoven. De dag wordt georganiseerd door de Technische Universiteit in samenwerking met de Vereniging van HoutConstructeurs. De onderwerpen van deze dag zijn hoofdzakelijk constructief. Dit betreft de ontwikkelingen op het gebied van de regelgeving maar ook onderzoek. Het onderzoek gaat dan over ontwikkelingen op het gebied van constructies en verbindingen.

Nieuwe ontwikkelingen zijn op het gebied van Cross Laminated Timber (CLT) oftewel kruislaaghout (KLH). Hierbij moet men denken aan de productiemogelijkheden, dus uitbreiding van de mogelijkheden van de aansluitingen van de panelen en de toepassing van verbindingsmiddelen. Vooral de directe aansturing van de machines (CNC Computer Numerical Control) op basis van het ontwerp maakt ingewikkelde verbindingen mogelijk een eenvoudiger. Een ander aspect in de CLT bouw is de overdracht van de krachten in de aansluitingen. Hierover is ook nog niet alles bekend.

Een nieuw product zijn houten vloerelementen, opgebouwd uit houten ribben en gebogen triplex lijfplaten. De elementen zijn gelijmd en hebben een breedte van ca. 2000 mm. Hiermee is het mogelijk om grote overspanningen te overbruggen. Door de elementen tegen elkaar aan te leggen verkrijgt men zowel een vlakke vloer als een vlak plafond.

Een andere ontwikkeling in de houtconstructie is de samenstelling van houten ribben met een betonvloer. In het verleden zijn in diverse bestaande projecten de houten vloeren versterkt en verstijfd door op de vloer een betonlaag aan te brengen. Door de nieuwe ontwikkelingen wordt het mogelijk om deze samengesteld vloerelementen ook in nieuwbouwprojecten toe te passen. Deze ontwikkelingen betreffen de toe te passen verbindingsmiddelen (deuvels) in de aansluiting. Tevens komt er meer kennis over de verbetering van het trillingsgedrag en de geluidsisolatie van dit type vloerconstructies.

Ook zijn er ontwikkelingen op het gebied van sandwichpanelen voor wanden, hoofdzakelijk op axiale druk belast, en daken, hoofdzakelijk op buiging belast. Beide toepassingsmogelijkheden worden door middel van zogenaamde posters gepresenteerd.

De aardbevingen in Groningen hebben als gevolg dat er veel gebouwen moeten worden versterkt en verstijfd en dat de nieuwe gebouwen op een andere wijze moeten worden geconstrueerd. Zware gebouwen zijn in het nadeel, waardoor er meer mogelijkheden zijn voor de houtbouw. Maar dan moeten deze wel zodanig zijn geconstrueerd, dat de energie uit de bevingen in de constructie kan worden geabsorbeerd. Dit kan alleen in de verbindingen. Onderzoek is gedaan naar de wijze waarop dit mogelijk is en naar de hierbij toe te passen verbindingsmiddelen.

Nieuwe ontwikkelingen zijn er op het gebied van parametrisch ontwerpen en construeren. Hierdoor worden nieuwe vormen mogelijk. Door gekoppelde rekenprogramma’s kan dan snel de krachtsverdeling worden bepaald. De machines (CNC) voor de productie van de elementen kunnen via deze programmatuur worden aangestuurd.

Veel onderzoek wordt uitgevoerd door studenten in het kader van hun afstudeerwerk, soms ondersteund door het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven draagt ideeën aan en levert de materialen voor het laboratorium onderzoek.
EN 1990, bases voor het ontwerp, en EN 1991, belastingen, kwamen aan bod. De wiskundige achtergrond van de materiaalfactor (γm) werd duidelijk. Tevens werd de onnauwkeurigheid, waarmee belastingen kunnen worden bepaald in vergelijking met de sterkte, geaccentueerd.

Deze dag werd gekenmerkt door een bijzondere gebeurtenis. In verband met de pensionering van dr. ir. Ad Leijten, docent houtconstructies TU Eindhoven, is de researchdag uitgebreid tot een symposium over de gehele dag. Aanwezig waren verschillende hoogleraren uit diverse landen. Zij allen zijn betrokken bij de ontwikkelingen in de voorschriften voor de houtbouw en hebben zitting in een groot aantal internationale commissies. Ook Leijten heeft zitting in deze commissies. Allen hebben een lezing gehouden over diverse onderwerpen over houtconstructies, waarbij de aandacht vooral ging over de bijdrage en het afscheid van Leijten.

Ook ir. Thea van Huijstee heeft bij haar pensionering als docent van de Hogeschool Amsterdam een voordracht gehouden.

De dag is bezocht door ca. 160 personen en kan worden gekenmerkt als een bijzondere dag voor de constructieve houtbouw. Opgemerkt moet worden dat er ook diverse deelnemers waren uit andere sectoren van de houtbouw. Hiermee wordt aangegeven dat we in de houtbouw niet buiten elkaar kunnen. Deze dag is financieel ondersteund door organisaties en bedrijven, werkzaam in de houtbouw.

ir. Joop Raadschelders c.i.

voorzitter Vereniging van HoutConstructeurs.

De foto’s van deze dag zijn te bekijken op Flickr door op onderstaande link te klikken.

Researchdag 2018 Eindhoven.

Deze dag is georganiseerd door de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven en de Vereniging van HoutConstructeurs en is mede mogelijk gemaakt door een financiële ondersteuning van onderstaande bedrijven en organisaties.

Centrum Hout en Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen.

http://www.centrum-hout.nl/

http://www.vvnh.nl/

Arcon Houtconstructies.

http://www.arcon-houtconstructies.nl/

Stichting HoutResearch.

http://www.shr.nl/

Technische Universiteit Eindhoven.

https://www.tue.nl/

Raadschelders Bouwadvies b.v.

http://www.raadschelders-bouwadvies.nl/