Bijdragen constructieve bouw.

Bijdragen aan het construeren.

De Vereniging van HoutConstructeurs (VHC) wil graag de persoonlijke ervaringen van constructeurs bij het uitoefenen van hun beroep verzamelen en beschikbaar stellen aan jonge constructeurs. Er blijkt heel veel kennis te zijn, welke niet of nauwelijks wordt overgedragen. Dat is zonde. Het is lastig om deze kennis te verzamelen en te publiceren. Bij de grote ingenieursbureaus is er soms een nestor-constructeur, die voor de begeleiding zorgt van aankomende constructeurs. Bij de kleinere bureaus is dit niet mogelijk. Er zijn echter zeer veel kleine bureaus en maar enkele grote. Daardoor gaat veel kennis en ervaring verloren. Het bestuur van de VHC hoopt met deze activiteit bij te dragen aan een betere kwaliteit van het constructeursvak.

Het bestuur.